top of page

FinFin lausui FIVAlle virtuaalivaluutan tarjoajia koskevista määräyksistä ja ohjeista

Fintech Finland (FinFin) lausui 5.6.2019 Finanssivalvonnalle (FIVA) luonnoksesta virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019.

FinFin kannattaa MOK-luonnoksen lähtökohtaisia tavoitteita, mutta esittää määräyksiin ja ohjeisiin täsmennyksiä asiakkaan tuntemista ja riskienhallintajärjestelmiä koskeviin kohtiin.

FIVA suosittaa, että asiakkaan henkilöllisyyden tunnistamisessa luotettavana lähteenä käytettäisiin esimerkiksi viranomaisten ylläpitämiä rekistereitä, kuten väestötietojärjestelmää. FinFinin mukaan kyseiset lähteet ovat mielekkäitä suomalaisessa toimintaympäristössä, mutta voivat muodostua haastaviksi kansainvälisellä tasolla.

FIVA tulkitsee myös, että rahanpesulain tarkoittamat satunnaiset asiakkuudet eivät ole mahdollisia virtuaalivaluuttaan liittyvien palvelujen yhteydessä. FinFinin mukaan tältä osin ei kuitenkaan tulisi tehdä kategorista poissuljentaa yhden, voimakkaasti kehittyvän toimialan osalta. Satunnaisia asiakkuuksia koskevan tulkinnan muodostuminen tulisi jättää käytännön ratkaisutoimintaan yleisessä rahanpesulain viitekehyksessä.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page