top of page

Uusia tuulia Fintech Finlandissa: uusi hallitus ja Open Finance Forum

Fintech Finlandilla on tärkeä rooli alan toimijoiden yhteisenä, avoimena keskustelufoorumina. Yhteisen vision vahvistamisen lisäksi vaikutamme aktiivisesti alan käytäntöjen ja toimintakulttuurin edistäjänä ja uudistajana. Fintech Finlandin uusi hallitus pyrkii ennen kaikkea vahvistamaan mielekästä ja osallistavaa yhteistyötä kaikkien alan toimijoiden kesken. Yhtenä työkaluna tässä toimii uusi Open Finance Forum, joka järjestetään ensimmäisen kerran tulevien kuukausien aikana. Palaamme tarkempaan ajankohtaan pian.

Avoin, yhteinen keskustelu mahdollistaa kaikille toimijoille reilun ja tasavertaisen toimintaympäristön. Voimme myös löytää aitoja ongelmakohtia, kun eri toimijoiden erityyppiset painopisteet ja näkökulmat tuodaan yhteen. Kun toimialan uudet regulaatiot myöhemmin tulevat voimaan, koko suomalainen ekosysteemi on valmiimpi; olemme oppineet aiemmasta, pystymme tekemään markkinalähtöisempää liiketoimintaa useampia osapuolia hyödyttävästi ja kustannustehokkaammin. Arvonmuodostusketjussa on avoimen toiminnan kautta kaikilla voitettavaa.

Uusi hallitus

Hallituksen puheenjohtaja Joonas Tomperi on toimialalla useimmille tuttu. Hän toimii Enable Banking:n toimitusjohtajana ja oli perustamassa yhtiötä vuonna 2019 pankkimaailmassa tapahtuneiden muutoksien avattua uusia kiinnostavia mahdollisuuksia. Enable Banking kasvoi nopeasti merkittäväksi toimijaksi ja sillä on nykyisin toimintaa jo 23 maassa ja yli 2600 pankkia integroituna yhtiön Open Banking-ratkaisuun. Joonaksen visiona on luoda Suomeen koko toimialan yhteistyöhön ja avoimeen keskusteluun sekä ajatusten vaihtoon perustuva ekosysteemi. Tämä mahdollistaa myös hallitut avaukset kansainväliseen kasvuun.

Niklas Mäki toimii luottoriskianalyysin ja osaketutkimuksen ratkaisuja kehittävän Valuatumin CTO:na ja varatoimitusjohtajana. Yhtiöllä on asiakkaina ympäri maailmaa niin luottolaitoksia, osakevälittäjiä, investointipankkeja kuin varainhoitajiakin. Yhtiön päätuote on tekoälypohjainen ratkaisu luottoriskin arviointiin, jolla asiakkaat voivat tehostaa lainapäätöksiään ja vähentää luottotappioitaan. Niklaksen tavoitetila Fintechin hallituksessa on edistää modernien teknisten ratkaisujen, kuten tekoälymallien, käyttöönottoa fintech-alalla.

Ola Sundell toimi hallituksessa myös edellisellä kaudella, nyt sihteerinä vastuualueenaan Open Finance Forum. Ola on toimialalla monessa mukana, pääasiallisesti tällä hetkellä perustamansa Helsinki Fintech Farmin hallituksen puheenjohtajana keskittyen alan koulutuksen uudistamiseen ja kiihdytyspalveluiden käynnistämiseen. Olan tahtotilana on fasilitoida koko toimialaa avoimempaan ja kansainvälisempään yhteistyöhön.

Open Finance Forum

Keskustelu- ja yhteistyökulttuurin mahdollistamiseksi aloitamme säännölliset yhteiset kohtaamiset ja tapaamiset, joissa voidaan jakaa tietoa ja muodostaa yhteyksiä eri osapuolien välillä Open Financen ja PSD2:n osalta. Euroopan ja Pohjoismaiden tasolla on jo paljon hyviä esimerkkejä vastaavanlaisen yhteistyön tuomasta voimasta ja mahdollisuudesta kehittää koko alaa yksittäisten toimijoiden ponnistusten sijaan. Konkreettinen esimerkki yhteistyön voimasta on mm. API-rajapintojen puutteiden ja ongelmien esiintuominen yhteisesti ja avoimesti, jolloin tiettyjen liiketoimintamallien ja esimerkiksi skaalautumisen esteet on mahdollista ratkaista yhdessä, koko ekosysteemiä hyödyttäen. Myös viranomaistahot, kuten Finanssivalvonta, näkevät avoimen yhteistyön tärkeäksi ja toimialan kehittymistä voimakkaasti tukevaksi.

Haluamme yhteisten keskustelufoorumien avulla tuoda myös jäsenistölle lisänäkyvyyttä ja ymmärrystä toimialan sääntelytilanteeseen ja tulevaisuuden näkymiin regulaatioon liittyen, jolloin voidaan olla vaikuttamassa uudistuksiin mahdollisimman tehokkaasti.

Ensimmäinen webinaari järjestetään lähiaikoina. Lähetämme kutsun, kun tilaisuuden päivämäärä on varmistunut. Webinaarissa tulemme käymään läpi mm. löydöksiä ja havaintoja nykyisistä API-rajapinnoista. Näin pystymme yhdessä havaitsemaan selkeitä ongelmakohtia, jotka tulisi saada kuntoon. Tämä auttaa myös toimijoita näkemään rajapintojen rajoituksia, jolloin voidaan omassa liiketoiminnassa välttää ns. ylimyyminen. Lisäksi avaamme PSD3:n tuomia muutoksia ja mahdollisuuksia vaikuttaa regulaation valmisteluun.

Jatkossa tulemme järjestämään puolivuosittain vastaavanlaisen yhteisen tapaamisen tai webinaarin, jossa käydään läpi löydöksiä, korjauksia ja toimialaan kulloisellakin hetkellä vaikuttavien säännösten tai toimintaympäristön muutosten vaikutuksia.

Kaikille yhteisen foorumin rinnalla toimii alan toimijoista muodostettu ryhmä, Finnish TPP Forum, jossa kerätään rajapintojen puutteita ja ongelmia, jotka sitten tuodaan Open Finance Forumiin yhteiseen keskusteluun. TPP Forum on kokoontunut tänä vuonna jo kolme kertaa, ja jatkamme säännöllisiä tapaamisia myös tulevaisuudessa suunnitellusti.

Toivotamme koko jäsenistölle oikein hyvää loppuvuotta ja nähdään Open Finance Forumissa!

Fintech Finlandin hallitus82 views0 comments

Recent Posts

See All

Let’s face the regulation in 2020!

Last year, we ordered the most comprehensive study of the Finnish Fintech landscape so far from Deloitte together with Helsinki Business Hub. Read more and download the Finland as a FinTech Hub whitep

Comments


bottom of page