top of page

Lausuntopyyntö luonnoksesta

Updated: Mar 28, 2022Finanssivalvonta pyytää Fintech Finlandilta lausuntoa luonnoksesta virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019. Kyseessä on uusi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman osa. Määräykset ja ohjeet koskevat asiakasvarojen säilyttämistä ja asiakkaan tuntemista.

Määräykset ja ohjeet annetaan virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) säädettyjen määräyksenantovaltuuksien nojalla. Laki on osa EU:n viidennen rahanpesudirektiivin ((EU) 2018/843) kansallista täytäntöönpanoa. Lain mukaan virtuaalivaluutan liikkeeseenlaskijat, virtuaalivaluutan vaihtopalveluja (mukaan lukien markkinapaikat) tarjoavat toimijat ja virtuaalivaluutoille tarkoitettuja lompakkopalveluita tarjoavat toimijat ovat rekisteröitymisvelvollisia Finanssivalvonnalle 1.5. alkaen. Rekisteröitymisohjeet virtuaalivaluutan tarjoajaksi on julkaistu Finanssivalvonnan verkkosivuilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Nyt lausunnolla olevat määräykset ja ohjeet täydentävät lainsäädännössä asetettuja rekisteröinnin edellytyksiä. Määräysten ja ohjeiden tavoitteena on ohjeistaa markkinoille tuloa ja tehostaa rekisteröitymisprosessia sekä ohjeistaa markkinoilla toimimista.

Fintech Finlandin lausunnon laatimiseksi pyydämme toimittamaan mahdolliset huomionne määräys- ja ohjeluonnoksiin maanantaihin 3.6. mennessä osoitteeseen info@fintechfinland.fi.

Lisätiedot:

– Kirsi Suopelto, toimitusjohtaja, Fintech Finland, +358 50 560 2349, info@fintechfinland.fi

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page