top of page

Solidate hyödyntää PSD2-sääntelyä kestävän taloudellisen kehityksen edistämiseen

Updated: Mar 28, 2022

Solidate on suomalainen yritys, jonka missiona on yksilöiden elämän kokonaishallinnan parantaminen velkaongelmien ratkaisun kautta, ja sen myötä kestävä taloudellinen kehitys koko yhteiskunnan kannalta.


Solidaten kehittämän työkalun avulla kuka tahansa voi tehdä taloudellisen analyysin omilta tileiltään. Tämä on mahdollista PSD2-sääntelyn mukaisen maksutilien avautumisen myötä. Analyysi on maksuton palvelu, ja sitä hyödyntävät asiakkaan suostumuksella myös Solidaten yhteistyökumppanit kolmannelta sektorilta . Solidate tekee asiakkaalle tekoälypohjaisen analyysin, jonka lopputuloksena asiakas saa eritellyn selvityksen hänen taloudellisesta tilanteestaan, ja sen perusteella ehdotetaan parasta ratkaisua taloudellisen tasapainon saavuttamiseen.

Jos asiakkaalle voidaan myöntää lainaa, tehdään hänelle tarjous järjestelylainasta järkevän maksusuunnitelman kera. Lisää lainaa olemassaolevien lainojen lisäksi ei myönnetä. Solidate ostaa asiakkaan aiemmat lainat velkojilta käypään hintaan ja tarjoaa tilalle markkinaehtoista lainaa A-luokan lainaehdoin ja aina alle 10 prosentin korolla. Näin asiakkaan velkaongelma saadaan pysäytettyä, ja useamman luoton sijaan hän joutuu huolehtimaan vain yhden, kohtuuhintaisen Solidate-lainan maksusta.


Jos tällaista järjestelylainaa ei pystytä myöntämään, Solidate auttaa asiakkaan alkuun velkajärjestelyssä tai ohjaa muiden yhteistyökumppaneiden palveluihin esimerkiksi kolmannelta sektorilta. Solidaten toimintaideana on, ettei ketään jätetä yksin, vaan aina pyritään löytämään taho, jonka avun piiriin asiakas voidaan ohjata. Yhtenä yrityksen tavoitteista on auttaa ihmisiä enemmän velkajärjestelyn piiriin, sillä loppujen lopuksi se on edullisempaa kuin velkojen maksaminen lisävelalla ja usein myös nopein ja varmin tie ulos velkakierteestä.


Taustalla vahva sosiaalisen vastuun ja maailman parantamisen missio


Solidate on rakentunut 2012 perustetun vertaislainayhtiön pohjalta, jonka visiona oli tehdä tasapuolinen ja läpinäkyvä lainapörssi. Palvelua kehitettäessä kuitenkin huomattiin, etteivät ihmiset oikeastaan tunnu tarvitsevan lisää lainaa vaan pikemminkin apua siihen, miksi heillä on niin paljon lainaa. Kukaan perustajista ei halunnut tinkiä arvoistaan, joten he päätyivät uuteen liiketoimintaideaan eli nykyiseen Solidaten palvelumalliin.


“Firman missio on saada ihmiset takaisin jaloilleen, mikä on sekä sosiaalisesti vastuullista toimintaa että myös taloudellisesti kannattavaa kaikkien osapuolten, myös luottoalan toimijoiden, kannalta”, toteaa Solidaten toimitusjohtaja Jarno Piironen.


Piirosen mukaan vastuullinen bisnes on kannattavaa, koska aidosti hyvällä asialla olevan yrityksen toimintaa on helpompi myydä ja edustaa sekä yrityksen arvoihin sitoutuneen henkilöstön tuottavuus kasvaa, draivi on parempi ja yhteistyökumppanit kiinnostuneempia, mikä avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön. Solidate hakeekin parhaillaan lisää kumppanuuksia ja sijoittajia. Piironen on vaikuttunut siitä, miten kiinnostuneita sijoittajat ovat nykyään vastuullisesta sijoittamisesta ja siitä, että saisivat olla mukana fiksussa liiketoiminnassa.


“Fiilis joka syntyy siitä, että muuttaa ihmisten elämän paremmaksi, draivaa eteenpäin. Me halutaan muuttaa maailmaa, ja meillä koko jengi jakaa tämän näkemyksen. Kukaan ei ole ensisijaisesti tässä vaan rahan takia, ja meidän mielestämme vain kestävä liiketoiminta voi elää pitkään”, kiteyttää Piironen.


Lue lisää Solidatesta: https://www.solidate.fi/


Toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) mukaisesti pankin asiakas on voinut 14.9.2019 alkaen maksaa tililtään ja saada tietoa tileistään muunkin kuin oman pankkinsa kautta, kun pankkien ylläpitämät maksutilit avattiin ulkopuolisille maksupalveluntarjoajille. Tämä on viimeinen vaihe PSD2-sääntelyyn perustuvista muutoksista, joiden tarkoituksena on lisätä kilpailua maksuliikepalveluissa sekä parantaa kuluttajansuojaa ja maksupalvelujen turvallisuutta. Fintech Finlandin (FinFin) jäsenistöön kuuluu sekä perinteisiä pankkeja että PSD2-sääntelyn tarkoittamia uusia palveluntarjoajia, ja esittelemme tänä syksynä uutisoinnissamme näitä yrityksiä.

Shortly in English:


Solidate is a Finnish company with a strong, socially responsible mission to improve the overall control and quality of people’s lives by solving their debt problems and thus contributing to a more sustainable economical development of the whole society. They do this by offering individuals a chance to make an economical analysis based on their bank accounts, which is now possible since the PSD2 regulation opened the traditional banks’ APIs to other service providers as well. Based on the results of the analysis, Solidate offers people solutions to their debt problems. Solidate’s services include restructuring of original loans and if not successful, the client may be directed to the official financial and debt councelling procedure. Solidate will also offer contacts to third sector service providers. The aim of the company is not to leave anyone alone with their financial problems.


According to The Second Payment Services Directive (PSD2), starting from September 14th 2019 the customers of banks have been able to make payments from their accounts and receive information about their accounts also via other parties than just their own bank after the accounts maintained by banks were opened also to other service providers. This is the last phase of the changes based on PSD2 regulation, that aim to increase competition among payment service providers and to improve consumer protection and the safety of payment services. The members of Fintech Finland (FinFin) include both traditional banks and the new service providers that the PSD2 regulation refers to. We are presenting both in our news section this autumn to shed light on what kind of new services and innovation the PSD2 regulation actually makes possible.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page