top of page

Finland Fintech Forum kokosi lähes 200 osallistujaa

Updated: Mar 28, 2022

Finland Fintech Forum kokosi maanantaina 21.10. Valkoiseen Saliin lähes 200 osallistujaa Suomen fintech-toimialan kehittämisen äärelle. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Fintech Finland, Helsinki Business Hub ja Business Finland.


Tapahtumassa julkaistiin ensimmäinen Suomen fintech-toimialan vahvuuksia ja pullonkauloja kartoittava selvitys, jonka laati Deloitte Fintech Finlandin ja Helsinki Business Hubin tilaamana. Selvityksen mukaan vakaa toimintaympäristö, korkea osaamistaso ja vahva teknologia-alan startup-ekosysteemi tarjoavat Suomelle hyvät lähtökohdat nousta merkittäväksi toimintaympäristöksi fintech-alan toimijoille. Tämä kuitenkin edellyttää rohkeutta ja kunnianhimoa, suunnitelmallisia ja nopeita toimia sekä pitkäjänteistä yhteistyötä eri osapuolten kesken. Lue lisää selvityksen tuloksista ja lataa koko selvitys täältä.

Selvitystä kommentoivat tapahtumassa Ilkka Lähteenmäki Aalto-yliopistosta sekä Lasse Mäkelä Invesdorilta. Mäkelä kertoi käytännönläheisiä kokemuksia suomalaisen fintech-yrityksen kasvutarinasta.

Myös aamupäivän paneelikeskustelussa Finanssialan Tuomo Yli-Huttulan johdolla todettiin, että Suomessa on melko otollinen maaperä kukoistavalle fintech-ekosysteemille, mutta parannettavaakin olisi. Panelisteina olivat kansanedustaja Juhana Vartiainen, Taneli Tikka 52nd Venture Builderista, Hanna Heiskanen Finanssivalvonnalta, Kristian Luoma OP Labista sekä Monika Liikamaa Enfuce Financial Servicesista. Keskustelunaiheiksi nousivat muun muassa asenne ja uskallus kansainvälistymiseen, osaavan työvoiman saatavuus sekä lainsäädännön ja verotuksen merkitys fintech-yritysten menestykselle. Fintech-yrittäjät toivoisivat myös lisää neuvontaa ja tukea liiketoiminnan pyörittämiseen ja kasvuun. Lue lisää paneelikeskustelusta Finanssialan uutisesta täältä.


Lisäksi Finland Fintech Forumissa syvennyttiin fintech-yritysten rooliin yhteiskunnallisina toimijoina. Suomen Pankin Aleksi Grym toi tapahtumaan keskuspankkinäkökulman finanssitoimialan murrokseen ja korosti rahoitussektorin vakauden tarvetta myös fintech-aikakaudella. Tiedon Sami Uski puolestaan kertoi yksityisen ja julkisen sektorin finanssialaan liittyvistä yhteishankkeista painottaen yhteisten pelisääntöjen sekä oikea-aikaisuuden ja oikealla intensiteetillä mukana olon merkitystä.


Timo Hämäläinen Sitrasta alusti tutkimustiedolla keskustelua siitä, kuinka finanssi-innovaatiot voisivat olla mukana yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisussa. Suomalainen fintech voi tukea yksilöiden hyvinvointia ja samalla koko yhteiskunnan vakautta esimerkiksi tukemalla taloudenhallintaa, ehkäisemällä ylivelkaantumista ja parantamalla talouslukutaitoa. Käytännön esimerkkejä suomalaisten fintech-yritysten yhteiskunnallisesta roolista tarjosivat Anu Honkalinna Solidatelta, Ida Mänty ROI Financial Technologiesista sekä Maija Leino Useless Companysta.


Päivän päätteeksi Juuso Tschokkinen Keskusrikospoliisista valotti yleisölle Suomen ja Ruotsin poliisin EU-rahoitteista Black Wallet -yhteistyöprojektia, joka tähtää terrorismin rahoituksen ja rahanpesun torjuntaan eri tahojen yhteistyötä lisäämällä. Projektissa myös yksityisillä fintecheillä on roolinsa, sillä ne pystyvät auttamaan poliisia toimialan riskien tunnistamisessa ja riskejä vähentävien toimepiteiden laatimisessa. Lue lisää FinFinin aiemmin laatimasta tiedotteesta projektiin liittyen täältä. Fintechien näkökulman aiheeseen toivat Daniel Karlsson Crosskeylta, Vesa Saarinen MobilePay Finlandilta sekä suomalaisen Valega Chain Analytics-yrityksen neuvonantaja, Safello-yrityksessä työskentelevä Michal Gromek.


Kauppalehti julkaisi Finland Fintech Forumia seuraavana päivänä 22.10. pääkirjoituksen Suomen fintech-toimialan tilasta perustuen Deloitten “Finland as a Fintech Hub” -selvitykseen, lue kirjoitus täältä.

25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page