Aalto Fintech Seminar series continues!

Aalto Fintech Seminar series continues in September-October 2019. As we at FinFin well know, the financial industry is facing new challenges and new opportunities stemming from digitalisation and new technologies such as blockchain, platforms, big data and data analytics, machine learning and artificial intelligence, from the rapidly changing global landscape Lue lisää…

Mitä kuluttaja-asiakkaan tulee tietää PSD2 -maksupalveludirektiivistä?

Toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) mukaisesti pankin asiakas voi 14.9.2019 alkaen maksaa tililtään ja saada tietoa tileistään muunkin kuin oman pankkinsa kautta, kun pankkien ylläpitämät maksutilit avataan ulkopuolisille maksupalveluntarjoajille. Tämä on viimeinen vaihe PSD2:een perustuvista muutoksista. Sääntelyn tarkoituksena on lisätä kilpailua maksuliikepalveluissa sekä parantaa kuluttajansuojaa ja maksupalvelujen turvallisuutta. Fintech Finlandin (FinFin) jäsenistöön Lue lisää…

FinFinille valittiin uusi hallitus 10.6. pidetyssä vuosikokouksessa

Fintech Finland ry:n vuosikokous pidettiin maanantaina 10.6. asianajotoimisto Lexian tiloissa Helsingissä. Kokouksen alussa hallituksen puheenjohtaja Olli Kiuru kertoi fintech-toimialan ajankohtaisista asioista. Muutoin kokouksessa käytiin läpi sääntömääräiset asiat. Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus. Edellisen hallituksen jäsenistä Harry Brade, Olli Kiuru, Nina Rudanko ja Anu Honkalinna valittiin jatkamaan myös uudessa hallituksessa. Uusiksi Lue lisää…

FinFin lausui FIVAlle virtuaalivaluutan tarjoajia koskevista määräyksistä ja ohjeista

Fintech Finland (FinFin) lausui 5.6.2019 Finanssivalvonnalle (FIVA) luonnoksesta virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019. FinFin kannattaa MOK-luonnoksen lähtökohtaisia tavoitteita, mutta esittää määräyksiin ja ohjeisiin täsmennyksiä asiakkaan tuntemista ja riskienhallintajärjestelmiä koskeviin kohtiin. FIVA suosittaa, että asiakkaan henkilöllisyyden tunnistamisessa luotettavana lähteenä käytettäisiin esimerkiksi viranomaisten ylläpitämiä rekistereitä, kuten väestötietojärjestelmää. FinFinin mukaan Lue lisää…

Lausuntopyyntö luonnoksesta virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019

Finanssivalvonta pyytää Fintech Finlandilta lausuntoa luonnoksesta virtuaalivaluutan tarjoajia koskeviksi Finanssivalvonnan määräyksiksi ja ohjeiksi 4/2019. Kyseessä on uusi Finanssivalvonnan määräys- ja ohjekokoelman osa. Määräykset ja ohjeet koskevat asiakasvarojen säilyttämistä ja asiakkaan tuntemista. Määräykset ja ohjeet annetaan virtuaalivaluutan tarjoajista annetussa laissa (572/2019) säädettyjen määräyksenantovaltuuksien nojalla. Laki on osa EU:n viidennen rahanpesudirektiivin ((EU) Lue lisää…